Verdieping

Misschien ook interessant

Guido Bayens schreef eerder over onderwerpen die het functioneren van onze maatschappij en overheid raken. Deze artikelen kunt u hieronder gratis downloaden.

Image
Image

Artikel

“Pak de versnippering op de arbeidsmarkt aan“

Dit artikel, gepubliceerd in het blad Economisch-Statistische Berichten, analyseert de huidige complexiteit van de Nederlandse arbeidsmarkt. De auteur doet voorstellen voor een beter functionerende arbeidsmarkt.

Bron: ESB, 106(4798), 10 juni 2021

Image

Artikel

“De Platformoverheid“

Dit artikel, gepubliceerd in het boek “De staat van de ambtelijke dienst” gaat over vragen als: Bieden digitale platformen kansen voor een moderne overheid? Kan de overheid via platformen invloed uitoefenen op maatschappelijke processen? Kan de overheidsdienstverlening verbeteren of efficiënter worden door de inzet van internetplatformen?

Bron: CAOP: STAD 2019: “Technische en sociale innovatie”.

Image

Artikel

“De Overheid Digitaliseert!“

Dit artikel, gepubliceerd in het boek “De staat van de ambtelijke dienst” gaat over de digitale dienstverlening door de overheid. De Nederlandse overheid doet het in vergelijking met andere landen heel goed. Toch hebben we het beeld dat de overheid er niets van bakt. Hoe zit het nou? Waarin loopt Nederland voorop en wat kan nog beter?

Bron: CAOP: STAD 2015: “De overheid in tijden van verandering”.