Democratie
jij en de maatschappij

Dit boek geeft je inzicht in de manier waarop binnen onze samenleving beslissingen tot stand komen. Waarom onze bestuurders doen wat ze doen. Of waarom ze bepaalde zaken juist niet of in jouw ogen verkeerd regelen. We leven in een ingewikkelde samenleving, die gebaseerd is op democratie. Er spelen veel belangen van uiteenlopende groepen door elkaar. Dit boek helpt je om daarin beter inzicht te krijgen. Niet alleen om het gewoon beter te begrijpen, maar vooral ook om je te helpen daarbij zelf invloed te kunnen uitoefenen op de gang van zaken. Daarom sluit het boek af met een hoofdstuk over dingen die je zelf kunt doen om meer invloed te krijgen op de gang van zaken in je wijk, je gemeente of zelfs in Nederland.

Image
Take action vector created by vectorjuice - www.freepik.com

Voor wie is dit boek bestemd?

Dit rijk geïllustreerde boek is bestemd voor iedereen die mee wil praten over de gang van zaken in ons land en in je eigen omgeving. Het helpt om te snappen waarom dingen gebeuren, zoals ze gebeuren. Het helpt je om daarover een mening te vormen. Het helpt je ook om er invloed op te nemen.

De auteur

Over Guido Bayens

Guido Bayens is socioloog. Hij heeft gewerkt voor organisaties als de vakbeweging, het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden en als adviseur voor ministeries, gemeenten, provincies, grote uitvoeringsorganisaties van de overheid en een pensioenuitvoerder. Daardoor heeft hij een brede kijk gekregen op de werking van de overheid en hoe besluiten tot stand komen

Image
“Juist in deze tijd zien we weer hoe belangrijk het is om actief bij te dragen aan onze democratie”