Een voorproefje

Over het boek

Onderwerpen die worden beschreven

Het boek neemt je mee op een reis langs allerlei machten en krachten die ons leven bepalen. De macht van landen en internationale bedrijven. De invloed op ons leven van religie en technologische ontwikkelingen. Ook op nationaal niveau beïnvloeden krachten en ideeën ons leven: de politiek, vakbonden, werkgeversorganisaties, belangenverenigingen en actiegroepen. De pers en social media beïnvloeden onze mening.

De overheid, Regering, gemeentes, Europese Commissie, spelen een belangrijke rol in ons leven. De overheid neemt verantwoordelijkheid voor zaken als ons wegenstelsel, zorg, onderwijs en uitkeringen. Via de gemeenteraad en de Tweede Kamer hebben we de mogelijkheid om daarop invloed uit te oefenen.

De maatschappij kent ook de nodige vraagstukken, zoals het klimaat, het woningtekort, criminaliteit, ongelijke kansen en – sinds kort ook weer – onze nationale veiligheid. Het boek beschrijft hoe deze vraagstukken door jou kunnen worden aangepakt door mee te doen aan kiezingen, maar ook door zelf handen uit de mouwen te steken in je buurt, gemeente, vereniging of actiegroep.

Inkijkexemplaar

Inhoudsopgave

 1. Waarom dit boek?
 2. Onze complexe samenleving
 3. Wereldmachten
  1. Landen en machtsblokken
  2. Bedrijven /platformen: Globalisering
  3. Religies
  4. De rol van technologie
  5. Kapitalisme: markteconomie
 4. Nationale krachten
  1. Ideologie en overtuiging
  2. Machtsblokken
   1. Politieke partijen
   2. Werkgeversorganisaties
   3. Werknemersorganisaties
   4. Polderen
   5. Belangengroepen
  3. Pers versus sociale media
   1. Feiten en meningen
   2. De media
 5. De organisatie van ons bestuur
  1. De rechterlijke macht
  2. De wetgevende en uitvoerende machten
  3. Gemeenten
  4. Provincies
  5. Waterschappen
  6. De Rijksoverheid
  7. Europese Unie
  8. Internationale verdragen
  9. Internationale samenwerking
   1. Verenigde Naties
   2. NATO/NAVO
 6. Bestuurders en hun ondersteuners
  1. Veel of weinig ambtenaren?
  2. Bestuurders
  3. De 4e (on)macht: ambtenaren
  4. Beleidsvoorbereiding, besluitvorming, uitvoering
  5. Inkomsten en uitgaven van de overheid
  6. Centraal of decentraal?
 7. Burgers
  1. De betrokken burger
  2. Niet-stemmers
  3. Inspreken, lobbyen, referenda en demonstreren
  4. Verschil in kansen: inkomens, opleiding, huisvesting, gezondheid
  5. Dichter bij de burger
  6. Ons sociale leven
 8. De vraagstukken
  1. Klimaat, grondstoffen, milieu en voedsel
  2. Ongelijkheid
  3. Terreur en oorlog
  4. Criminaliteit en corruptie
  5. En dan ook nog….
   1. Onderwijs
   2. Huisvesting
   3. Milieu en klimaat
   4. Ruimtegebruik
  6. Hoe gaan we dit samen oplossen?
 9. Ideeën voor oplossingen
  1. Politiek-ideologische modellen
   1. Dictatuur
   2. Liberalisme
   3. Socialisme
  2. “I have a dream”
   1. Sociale bewegingen
   2. De smalle marge van democratische politiek
   3. Verlicht ondernemerschap
  3. Naar een nieuw mondiaal contract
   1. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
   2. Duurzame ontwikkelingsdoelen
  4. Een wereld in beweging
  5. Tegenkrachten
 10. Jij en de maatschappij
  1. Keuzes in je persoonlijk leven
  2. Actief in de buurt
  3. Actief in de gemeente of provincie
  4. Actief in of steun verlenen aan bewegingen, verenigingen en actiegroepen
  5. Actief in of steun verlenen aan politieke partijen
  6. Gebruikmaken van je stemrecht
  7. Zorg dat je goed geïnformeerd bent
 11. Tenslotte
 12. Verantwoording
 13. Geraadpleegde documentatie en verder lezen en kijken
 14. Bijlage: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens